The Mindshift - Coachutbildning

Startdatum 25 augusti 2022

För dig som vill utbilda dig till Transformativ och ICF Coach och coacha andra till sitt sanna jag.

The Mindshift - Coachutbildning

En unik coachutbildning som kombinerar ICF:s 11 kärnkompetenser med Transformativ coaching och dess tre principer.


Utbildningen är för dig som vill komma till en djupare insikt om vem du egentligen är och vilka oanade möjligheter du sitter på. Samtidigt som du lär dig hur du kan coacha andra till samma insikter.


Du kommer lära dig hur du frigör dig själv och dina klienter från tankarnas slaveri. Tankar som oftast håller oss i fångenskap genom att berätta att vi skall finnas till för alla andra, att vi skall jämföra oss och tävla mot varandra i jakten på att duga, vara omtyckt eller lyckas i omgivningens ögon.


När vi lär oss att leva ett liv baserat på förväntningar och krav från utsidan är det lätt att vi förlorar kontakten med vår innersta kärna och därmed vår intuition (vår förmåga att göra en omedelbar bedömning med medvetandet utan att ha tillgång till alla fakta). Vi tappar bort oss själva, vår vilja och livsenergin.


När du har en klar insikt om vad som är sant för DIG så kan du bli medveten. Din medvetenhet påverkar dina framtida handlingar och du börjar leva ett liv där du är autentiskt dig själv. Att vara autentisk betyder att du följer dig själv istället för någon eller något annat. På så vis blir du fri och med friheten följer tex ökad tydlighet, lätthet, kreativitet och humor. Så skapar du ditt eget friska, hållbara kretslopp.


Vem riktar sig utbildningen till

Den här coachutbildningen är för dig som är lika intresserad av din egen utveckling som andras. Den vänder sig både till dig som vill bli professionell coach och till dig som vill utveckla ett coachande ledarskap. Kanske driver du eget företag och vill ha verktyg för att fördjupa din kontakt med kunder eller klienter. Oavsett vilken av dessa roller du befinner dig i kommer du få med dig livsomvälvande insikter som tar dig och ditt ledarskap till en helt ny nivå.


Genom att vara en inspiratör för de du leder och/eller för dina kunder kommer du att tillåta dem att bli mer av sig själva så att deras storhet också kommer världen till del i större utsträckning.


Med ett coachande förhållningssätt som grund stödjer vi dig att upptäcka och utveckla din unika coach-/ledarstil. Vägen går genom att du får upptäcka mer av din egen potential och att du utmanas just där du behöver utmanas för att ta nästa steg i din personliga utveckling. Du lär dig också att coacha dina kunder/medarbetare med ett autentiskt intresse för deras utveckling. Allt detta leder givetvis till bättre resultat, högre kreativitet, effektivare kommunikation, mer självständighet och ökad lönsamhet för alla inblandade.


Utbildningen är godkänd enligt ICF så om du vill kan du certifiera dig enligt deras regelverk.Första blocket 

Vi börjar vår tid tillsammans med att rikta strålkastaren  på oss själva - vår egen förmåga att känna livet inom oss, som Madicken uttrycker det så härligt  när hon slår upp fönstret på morgonen.

 • Principerna bakom förståelsen inifrån och ut - varifrån människors upplevelse av livet verkligen kommer ifrån och varför det är viktigt att förstå det.

 • Väck ditt geni till liv – sinnets fantastiska kapacitet för insikt, kreativitet och vägledning

 • Kraften av insikt, förundran och en värld av djupare känslor
  Hur du på ett tillförlitligt sätt sätter igång din egen känsla av liv, upplever personliga genombrott och skapar bestående förändring

 • Energin bakom intentioner och mål


Andra Blocket 

Det finns ingen större gåva du kan ge en annan människa än  att vara helt närvarande i stunden. Under det här blocket kommer vi att arbeta med att känna igen gnistan av "the true self" i dig själv och  andra.  

 • Djupt lyssnande, connection  och tillit

 • Transformativ närvaro – Genom att  vara mer av den du verkligen är kommer du att skapa störst inverkan på klienten

 • Att vara i utrymmet där mänsklighet och det stora energifältet  samverkarTredje blocket

I en värld av ständigt ökande volatilitet, osäkerhet, komplexitet och tvetydighet (VUCA) är förmågan att vara `en säker hamn i en storm` guld värd. När du på ett tillförlitligt sätt kan hjälpa människor att vakna upp till det djupaste och bästa de har inom sig, är nästa jobb att hjälpa dem att navigera i sin värld med mer lätthet och glädje. Vi kommer bl.a att gå igenom.

 • Hur man släpper prestationen och i stället skapar  innovation och kreativa lösningar

 •  Hur man vårdar gnistan av kärlek och förståelse i  relationer 

 • Hur man sätter gång kroppens medfödda drivkraft för hälsa och optimerar förutsättningarna för läkning

 •  Hur man skapar det omöjliga och hittar nyckeln till sin egen och klientens skaparförmåga 

 • Fokus, närvaro och utmaning i coachsamtalet

 • Lär dig vad du skall göra när du inte vet vad du skall göra i coachsamtalet :) Fjärde blocket

I sista blocket fokuserar vi på hur du ska använda dina nya kuskaper i ditt liv, jobb och business. Hur du skall gå vidare för att kunna hjälpa andra att vakna upp till en större medventhet om hur livet på riktigt fungerar.

 • Vad krävs för att flytta ett företag från att överleva till att blomstra, inklusive ditt eget

 • Hur du skapar magiska reultat 

 • Fem viktiga C

 • Att leva i total tillit 


Du kommer att få egna träningsklienter att coacha under hela utbildningen och få handledning under tiden. Datum och pris:

Utbildningen är på totalt 100 timmar och sträcker sig under 5 månader.


Kursstart 25 - 27 augusti 2022


Kursdatum

 • 25 - 27 aug på en vacker kursgård i Skåne. Vi startar torsdag kl 13.00 och avslutar lördag kl 15.00.

 • 8 sept 2 timmar på Zoom mellan kl 17-19
  22 - 24 sept på kursgård samma tider som i aug.

 • 6 okt 2 timmar på Zoom mellan kl 17-19
  20 - 22 okt (kursgård eller digitalt) samma tider som i aug.

 • 3 nov - 8 dec - Soul Camp en digitalkurs i fem veckor med träff en gång i veckan varje torsdag mellan kl 17-19 på zoom.  

 • 15 dec 2 timmar på zoom mellan kl 17-19

 • 11-12 jan-2023 på zoom mellan kl 10-16 båda dagarna.

Pris
39 900 kr exkl moms.
Priset inkluderar kursmaterial, kurslitteratur och en digitalkurs i självutveckling under fem veckor- Soul Camp( värde 10 900 kr)
Kost och logi tillkommer på våra träffar som sker på kursgård.


Anmälningsavgift
7 900 kr exkl moms. 


Alla anmälningar sker efter ett kort samtal med oss så vi kan avgöra om det här är rätt utbildning för dig just nu. 

Boka ett samtal genom att klicka på länken nedan


https://calendly.com/changemakersacademy/coachutbildning-samtal